tính nhanh các tổng sau (+5,3)+(-0,7)+(-5,3)

Question

tính nhanh các tổng sau (+5,3)+(-0,7)+(-5,3)

in progress 0
Madeline 4 tháng 2021-08-22T14:23:31+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:25:09+00:00

  Đáp án:

   Toán Học 7

  Giải thích các bước giải:

  [ 5,3 + (-5,3) ] + (-0,7)

   =  0 + (-0,7)

  = -0,7

  0
  2021-08-22T14:25:23+00:00

  Bạn tham khảo :

  $(+ 5,3) + (-0,7)+(-5,3)$

  $= [ (+5,3) + (-5,3)] + (-0,7)$

  $= 0 + (-0,7)$

  $= -0,7$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )