Tính nhanh giá trị: 2005*2004-1 ___________________

Question

Tính nhanh giá trị: 2005*2004-1
___________________
2003*2005+2004

in progress 0
Peyton 2 tháng 2021-10-21T06:34:57+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T06:36:08+00:00

  Ta có:$\frac{2005.2004}{2003.2005+2004}$ 

  ⇒$\frac{2005.2004-1}{(2004-1).2005+2004}$ 

  ⇒$\frac{2005.2004-1}{2004.2005-2005.1+2004}$ 

  ⇒$\frac{2005.2004-1}{2004.2005-1}$ 

  ⇒ = 1

  0
  2021-10-21T06:36:46+00:00

  $\text{Cách 1:}$

  `(2005×2004-1)/(2003×2005+2004)`

  `= (2005×(2003+1)-1)/(2003×2005+2004)`

  `= (2005×2003+2005-1)/(2003×2005+2004)`

  `= (2005×2003+2004)/(2003×2005+2004)`

  `= 1`

  (Nếu muốn kiểm tra xem đáp án nào đúng bạn có thể bấm máy tính nha, mấy bài kiểu này hầu như toàn ra kết quả là 1, trừ trường hợp bạn viết sai đề!)

  (Mấy bài kiểu này bn hãy chú ý biến đổi sao cho tử số = mẫu số, tách ở trên tử hay mẫu cũng được nhé, mấy bài này bn cứ nhớ rõ cách lm là thấy dễ thôi)

  (Mik trình bày thêm cách nữa nha, bn có thể tham khảo 2 cách để hiểu rõ hơn, còn nếu có chỗ nào chưa hiểu thì cứ cmt xuống dưới nhé!)

  $\text{Cách 2:}$

  `(2005×2004-1)/(2003×2005+2004)`

  `= (2005×2004-1)/((2004-1)×2005+2004)`

  `= (2005×2004-1)/(2004×2005-2005+2004)`

  `= (2005×2004-1)/(2004×2005-1)`

  `= 1`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )