Tính nhanh: M = 1000 : 0,5 + 2,5 : 0,25 + 8 x 0,5 Nhanh nha các bạn

Question

Tính nhanh: M = 1000 : 0,5 + 2,5 : 0,25 + 8 x 0,5
Nhanh nha các bạn

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-08-31T06:28:17+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:29:54+00:00

  M = 1000 : 0,5 + 2,5 : 0,25 + 8 x 0,5

  M = (1000 x 2) + (2,5 x 4) + (8 : 2)

  M = 2000 + 10 + 4

  M = 2014

  0
  2021-08-31T06:30:04+00:00

  M = 1000 : 0,5 + 2,5 : 0,25 + 8 x 0,5

  M = 1000 x 2 + 2,5 x 4 + 8 : 2

  M = 2000 + 10 + 4

  M = 2010 + 4

  M =  2014

  Mik xin hay nhất ạ !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )