tính nhanh nếu có thể ( 15 + 2021 + 47 ) – ( 15 + 47 ) nhanh nha cần gấp ạ

Question

tính nhanh nếu có thể
( 15 + 2021 + 47 ) – ( 15 + 47 )
nhanh nha cần gấp ạ

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-22T14:20:08+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-22T14:21:37+00:00

  ( 15 + 2021 + 47 ) – ( 15 + 47 )

  = 15 + 2021 + 47 – 15 – 47

  = (15 – 15) + (47 – 47) + 2021

  = 0 + 0 + 2021

  = 2021

  0
  2021-09-22T14:21:52+00:00

  ( 15 + 2021 + 47 ) – ( 15 + 47 )

  =15 + 2021 + 47 – 15 – 47

  = (15-15)+(47-47)+2021

  =2021

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )