tính nhanh (nếu có thể) a) 57.(43 – 36) – 43. (36 + 57) b) 2.15.(-50) . (-8) c) (-57)+ giá trị tuyệt đối của -17 d) giá trị tuyệt đối của -25

Question

tính nhanh (nếu có thể)
a) 57.(43 – 36) – 43. (36 + 57)
b) 2.15.(-50) . (-8)
c) (-57)+ giá trị tuyệt đối của -17
d) giá trị tuyệt đối của -25 . (-4)
g) (-27) . 125 + 25 . 325
nhớ giải thích nha các ca ca , tỷ tỷ

in progress 0
Athena 4 tuần 2021-07-09T22:34:12+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:35:54+00:00

  a) = 57.43 – 36.57 – 43.36 – 43.57

      = 57.(43-43) – 36.( 57+43)

      = 57.0 – 36.100 = -3600

  b) =2.(-50).15.(-8) = -100.(-120) =12000

  c)  = -57 + 17 =-40

  d) = 25.(-4) = -100

  e)  = (-27).25.5 + 25.325 = 25.( -135 + 325 ) = 25.190 =4750

  0
  2021-07-09T22:36:03+00:00

  Đáp án:a/0

  b/12000

   c/-40

  d/-100

  Giải thích các bước giải:

   a/57.(43-36)-43.(36+57)

  =57.43-57.36-43.36-43.57

  =57.<(43-43)-(36-36)>

  =57.<0-0>

  =57.0

  =0

  b/2.15.(-50).(-8)

  =<2.15><(-50).(-8)>

  =30.400

  =12000

  c/(-57)=|-17|

  =(-57)+17

  =-40

  d|-25|.(-4)

  =25.(-4)

  =-100

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )