Tình nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi 1 ấm nhôm có khối lượng 240g đựng 75l nước ở 24°c biết nhiệt dung riêng của nhôm là c1=880kg.k của nước là c1

Question

Tình nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi 1 ấm nhôm có khối lượng 240g đựng 75l nước ở 24°c biết nhiệt dung riêng của nhôm là c1=880kg.k của nước là c1=4200j/kg.k
(Giải nhanh giúp mk xg hứa sẽ vote 5s)

in progress 0
Gabriella 17 phút 2021-09-20T09:15:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:17:05+00:00

  Đáp án:

   Q = 23956501,2  J

  Giải thích các bước giải:

       Nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nhôm và nước sôi lên là ;

  Q1 = m1.c1. ( t°2 – t°1 ) 

  ➩ Q1 = 0,24 × 880 × ( 100 – 24 ) 

  ➩ Q1 = 16051,2 J

  Q2 = m2.c2.(t°2 – t°1) 

  ➩ Q2 = 75 ×4200×(100- 24) 

  ➩ Q2 = 23940000 J

   

  Q = Q1 + Q2 

  ➩Q =  16051,2 + 23940000

  ➩ Q = 23956501,2. J 

  Chúc bn học tốt nhé cho mink ctrlhn nha 

  0
  2021-09-20T09:17:25+00:00

  Đáp án:

  23956051,2J

  Giải thích các bước giải:

   Khối lượng 75l nước: \({m_1} = 75kg\)

  Khối lượng nhôm: ${m_2} = 240g = 0,24kg$

  Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi 1 ấm nhôm

  $Q = {m_1}{c_1}.\Delta t + {m_2}{c_2}\Delta t = 75.4200.\left( {100 – 24} \right) + 0,24.880.\left( {100 – 24} \right) = 23956051,2J$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )