Tính nhiệt lượng cần để đơn sôi 1,5lít nước ở 25°c biết nhiệt dụng riêng của nước là 4200 J/kg

Question

Tính nhiệt lượng cần để đơn sôi 1,5lít nước ở 25°c biết nhiệt dụng riêng của nước là 4200 J/kg

in progress 0
Hadley 21 phút 2021-09-17T14:32:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T14:33:55+00:00

  Đáp án:

   $Q = 472500J$

  Giải thích các bước giải:

   V = 1,5l => m = 1,5kg 

  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là 

  $Q = 1,5.4200(100 – 25) = 472500J$

  0
  2021-09-17T14:34:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt :

  `V=1,5l=>m=1,5kg`

  `\text{c=4200J/kg`

  `t1=25oC`

  `t2=100oC`

  `Q=???`

  Làm :

   Nhiệt cần dùng là :

  `Q=m.c.Δt=1,5.4200.(100-25)`

  `=6300.75=472500(J)=427,5(kJ)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )