Tính nhiệt lượng cần truyền cho 3kg nhôm để tăng nhiệt độ từ 30°c lên 80°c biết nhiệt sung riêng của nhôm là 380j/kg

Question

Tính nhiệt lượng cần truyền cho 3kg nhôm để tăng nhiệt độ từ 30°c lên 80°c biết nhiệt sung riêng của nhôm là 380j/kg

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-09-08T17:10:46+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T17:11:50+00:00

  Đáp án:

   $Q = 57000J$

  Giải thích các bước giải:

   Nhiệt lượng cần thiết để đun nóng nhôm là: 

  $Q = 3.380.(80 – 30) = 57000J$

  0
  2021-09-08T17:12:44+00:00

  Nhiệt lương cần thu vào để nhiệt độ nhôm từ 30 độ C lên 80 độ C là:

  Q nhôm = m.c.Δt

  Thay số:

  Q nhôm = 3 . 380 . (80 – 30)

                = 57000 (J)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )