Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20 độ C đến 50 độ C Biết nhiệt dung rieeng của đồng là 380 kg.K

Question

Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20 độ C đến 50 độ C
Biết nhiệt dung rieeng của đồng là 380 kg.K

in progress 0
Hailey 2 tuần 2021-07-11T14:02:17+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:04:09+00:00

  Đáp án:

  $Q$ = 57000 J 

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt :

  $m$=$5kg$

  $t_{2}$ = $50°C$

  $t_{1}$ = $20°C$

  $Nhiệt$ $dung$ $riêng$ : $380$ $kg.K$

  $Q$ = ?

  Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20 độ C đến 50 độ C là:

  $Q$ = $m$.$c$.$Δt$ =$5.380.(50 -20)$ = $57000$ $(J)$

  0
  2021-07-11T14:04:12+00:00

  Nhiệt lượng cần truyền là:

  `Q=m_{Cu}.c_{Cu}.Deltat=5.380.(50-20)=57000(J)`

  Vậy nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20 độ C đến 50 độ C là `57000J`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )