tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 20kg củi và 30kg than biết Qcủi = 10,10 mủ 6 và Qthan=27,10 mủ 6

Question

tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 20kg củi và 30kg than biết Qcủi = 10,10 mủ 6 và Qthan=27,10 mủ 6

in progress 0
Amara 1 tháng 2021-09-09T13:27:25+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:29:09+00:00

  Đáp án:

  \(Q = 1,{01.10^9}J\) 

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 20kg củi và 30kg than là:

  \[Q = {20.10.10^6} + {30.27.10^6} = 1,{01.10^9}J\] 

  0
  2021-09-09T13:29:20+00:00

  Qcủi = q.m = 10,10 mủ 6.20= 21230403,01

  Qthan=27,10 mủ 6.30=1,188329832×10 mủ 10

  Áp dụng bài 26

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )