tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 20kg củi và 30kg than biết Qcủi = 10,10 mủ 6 và Qthan=27,10 mủ 6

Question

tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 20kg củi và 30kg than biết Qcủi = 10,10 mủ 6 và Qthan=27,10 mủ 6

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-09T13:38:41+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:40:00+00:00

  qcủi = 10,10 mủ 6

  qthan=27,10 mủ 6

  mcủi=20kg

  mthan=30kg

  Qcủi = q.m = 10,10 mủ 6.20= 21230403,01

  Qthan=27,10 mủ 6.30=1,188329832×10 mủ 10

  Áp dụng bài 26

  0
  2021-09-09T13:40:33+00:00

  Đáp án:

   $Q = 1010 000 000J$

  Giải thích các bước giải:

   Nhiệt lượng do đốt cháy hoàn toàn 20kg củi toả ra là: 

  $Q_1 = 20.10.10^6 = 2.10^8J = 200 000 000J$

  Nhiệt lượng do đốt cháy hoàn toàn 30kg than toả ra là: 

  $Q_2 = 30.27.10^6 = 810.10^6J = 810000000J$ 

  Tổng nhiệt lượng do đốt cháy cả than và củi toả ra là: 

  $Q = Q_1 + Q_2 = 1010 000 000J$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )