Tính nồng độ % của dd thu dc khí cho 7,8g Kali vào 50g HCl nồng độ 7,3% Giúp mk vs mnnn

Question

Tính nồng độ % của dd thu dc khí cho 7,8g Kali vào 50g HCl nồng độ 7,3%
Giúp mk vs mnnn

in progress 0
Alaia 2 tháng 2021-07-21T01:43:10+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:44:39+00:00

  $n_K=\dfrac{7,8}{39}=0,2(mol)$

  $n_{HCl}=\dfrac{50.7,3\%}{36,5}=0,1(mol)$

  $2K+2HCl\to 2KCl+H_2$

  $\dfrac{0,2}{2}<\dfrac{0,1}{2}\to K$ dư, $HCl$ hết 

  $n_{KCl}=n_{HCl}=n_{K\text{pứ}}=0,1(mol)$

  $\to n_{K\text{dư}}=0,2-0,1=0,1(mol)$

  $2K+2H_2O\to 2KOH+H_2$

  $\to n_{KOH}=n_{K\text{dư}}=0,1(mol)$

  Ta có $n_{H_2}=\dfrac{n_K}{2}=0,1(mol)$

  $\to m_{dd\text{spu}}=m_K+m_{dd HCl}-m_{H_2}= 7,8+50-0,1.2=57,6g$

  $C\%_{KCl}=\dfrac{0,1.74,5.100}{57,6}=12,93\%$

  $C\%_{KOH}=\dfrac{0,1.56.100}{57,6}=9,72\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )