Tính nồng độ %dd NaCl bão hoà ở 20độC bik Snacl(20độC)=36g

Question

Tính nồng độ %dd NaCl bão hoà ở 20độC bik Snacl(20độC)=36g

in progress 0
Melanie 2 tháng 2021-10-08T17:57:07+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:58:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải :

  Ở 20 độ C , $S_{NaCl} = 36(gam)$ tức là :

  36 gam NaCl tan tối đa trong 100 gam $H_2O$ tạo thành dung dịch bão hòa

  $⇒ m_{dd} = m_{NaCl} + m_{H2O} = 36 + 100 = 136 (gam)$
  $⇒ C\%_{NaCl} = \frac{m_{NaCl}}{m_{dd}}.100\% = \frac{36}{136}.100\% = 26,47\%$

   

  0
  2021-10-08T17:58:55+00:00

  cứ 36(g)NaCl thì hòa tan được trong 100(g)H2O=>dd bào hòa

  =>mdd=36+100=136(g)

  =>C%=$\frac{36}{136}$*100=26.47% 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )