Tính nồng độ mol của dung dịch khi hoà tan 16g NaOH vào nước để được 200ml dung dịch

Question

Tính nồng độ mol của dung dịch khi hoà tan 16g NaOH vào nước để được 200ml dung dịch

in progress 0
Alice 43 phút 2021-10-06T00:47:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T00:48:52+00:00

  Đáp án:

  $CM_{NaOH}=2M.$

  Giải thích các bước giải:

  $n_{NaOH}=\dfrac{16}{40}=0,4mol.$

  Đổi 200 ml = 0,2 lít.

  $⇒CM_{NaOH}=\dfrac{0,4}{0,2}=2M.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-06T00:49:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:200ml=0,2l

  nNaoH=16/40=0,4mol

   Cm=0,4/0,02=2mol/l

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )