Tính nồng độ phần trăm của dung dịch khi hoà tan 5g NaCl vào 120g nước

Question

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch khi hoà tan 5g NaCl vào 120g nước

in progress 0
Hadley 1 giờ 2021-10-06T00:43:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T00:44:46+00:00

  Đáp án:

  $C\%_{NaCl}=4\%.$

  Giải thích các bước giải:

  $C\%_{NaCl}=\dfrac{5}{120+5}.100\%=4\%.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-06T00:45:09+00:00

  Đáp án:

  Vote tot 

  Giải thích các bước giải:

   Mdung dịch= mNacl+mh20

  mdd=5+120

  mdd=125

  C%=mct/mdd.100=5/125.100=4%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )