tính PTK của các chất a) NaOH b) Na2 SO4

Question

tính PTK của các chất
a) NaOH
b) Na2 SO4

in progress 0
Samantha 4 tháng 2021-08-24T20:10:49+00:00 2 Answers 99 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:11:58+00:00

  a)PTK: 23+16+1=40 

  b)PTK: 23.2+32+16.4=142

  0
  2021-08-24T20:12:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) NaOH

  PTK của NaOH=NTK Natri + NTK Oxi + NTK Hiđro=23+16+1=40(đvC)

  b) Na2 SO4

  PTK của Na2SO4=2.NTK Natri + NTK lưu huỳnh + 4.NTK Oxi=2.23+32+4.16=142(đvC)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )