tính ra gam khối lượng của hợp chất tạo bởi 2 nguyên tử al và 3 nguyên tử o GIÚP MK VS Ạ

Question

tính ra gam khối lượng của hợp chất tạo bởi 2 nguyên tử al và 3 nguyên tử o
GIÚP MK VS Ạ

in progress 0
Adeline 2 giờ 2021-09-11T21:47:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T21:48:15+00:00

  Đáp án:

    `m_(Al_2O_3)=16,932.10^-23g`

  Giải thích các bước giải:

   Có `1đvC=0,166.10^-23` `(g)`

  `m_(Al_2O_3)=2.27+3.16=102` `(đvC)`

  `->m_(Al_2O_3)=102xx0,166.10^-23=16,932.10^-23` `(g)`

  0
  2021-09-11T21:48:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )