Tính S = 1 + i + {i^2} + … + {i^{2017}} + {i^{2018}

Question

Tính S = 1 + i + {i^2} + … + {i^{2017}} + {i^{2018}

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-07-24T20:32:13+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T20:34:05+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 

  `S = 1 + i + i^2 + …. + i^{2017} + i^{2018} (1)`

  `=> i.S = i + i^2 + i^3 + ….. + i^{2018} + i^{2019} (2)`

  Lấy (2) – (1) ta được

  `(i – 1).S = i^{2019} – 1`

  `=> S = (i^{2019} – 1)/(i – 1)` 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )