Tính số đo mỗi góc của tam giác ABC, biết rằng số đo các góc A,B,C lần lượt tỉ lệ với 1,3,5

Question

Tính số đo mỗi góc của tam giác ABC, biết rằng số đo các góc A,B,C lần lượt tỉ lệ với 1,3,5

in progress 0
Allison 6 ngày 2021-12-06T23:21:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:22:11+00:00

  Theo bài ta có: `\hat{A}/1=\hat{B}/3=\hat{C}/5`

  Mà `\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=180^o` (tổng 3 góc trong `Δ`)

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  `\hat{A}/1=\hat{B}/3=\hat{C}/5=(\hat{A}+\hat{B}+\hat{C})/(1+3+5)=(180^o)/9=20^o`

  `→\hat{A}=20^o`

  `→\hat{B}=20^(o).3=60^o`

  `→\hat{C}=20^(o).5=100^o`

  Vậy `\hat{A}=20^o` ; `\hat{B}=60^o` ; `\hat{C}=100^o`

  0
  2021-12-06T23:22:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số đo 3 góc là a, b, c

  Theo định lí tổng 3 góc 1 tam giác ta có: ∠A+∠B+∠C=`180^0`⇒ a+b+c=`180^0`

  theo đề bài ta có: a=`b/3`=`c/5`

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  a=`b/3`=`c/5`=$\frac{a+b+c}{1+3+5}$ =$\frac{180^0}{9}$ = 20

  ⇒a=`20^0`

      b= `60^0`

      c= `100^0`

  vậy số đo 3 góc là: `20^0`, `60^0`, `100^0`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )