tính số mol của S trong h/c SO2 biết khối lượng oxi cần dùng là 32g

Question

tính số mol của S trong h/c SO2 biết khối lượng oxi cần dùng là 32g

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-11-17T01:23:38+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T01:25:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $PTPƯ:S+O_2→SO_2$

  $nO_2=\frac{32}{32}=1mol.$

  $Theo$ $pt:$ $nS=nO_2=1mol.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-11-17T01:25:22+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  Giải thích các bước giải:

   Ta có pt:$ S+O2→SO2$

  $nO2=32/32=1(mol)$

  Mà theo pt,$ nO2=nS$

  $⇒nS=1mol$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )