tính số mol và số gam kalipemanganat (KMnO4) cần thiết để điều chế được a/ 3,2 gam khí oxi b/ 4,48 lít khí oxi (đktc) ( biết ntk của K=39 Mn=55 O=1

Question

tính số mol và số gam kalipemanganat (KMnO4) cần thiết để điều chế được
a/ 3,2 gam khí oxi
b/ 4,48 lít khí oxi (đktc)
( biết ntk của K=39 Mn=55 O=16)

in progress 0
Serenity 1 tháng 2021-11-03T12:12:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:13:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $PTPƯ:2KMnO_4→K_2MnO_4+MnO_2+O_2$

  $a,n_{O_2}=\frac{3,2}{32}=0,1mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{KMnO_4}=2n_{O_2}=0,2mol.$

  $⇒m_{KMnO_4}=0,2.158=31,6g.$

  $b,n_{O_2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{KMnO_4}=2n_{O_2}=0,4mol.$

  $⇒m_{KMnO_4}=0,4.158=63,2g.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-11-03T12:14:06+00:00

  Chúc bn học tốt nha^^

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )