Tính số Nu của đoạn gen (ADN) biết: a) gen dài 2601 A b) gen dài 0,2142 um c) gen có khối lượng là 513000 đvC giúp mình vs ạ mình đang cần gấp =((

Question

Tính số Nu của đoạn gen (ADN) biết:
a) gen dài 2601 A
b) gen dài 0,2142 um
c) gen có khối lượng là 513000 đvC
giúp mình vs ạ mình đang cần gấp =((

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-08-31T17:48:13+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:49:59+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Tổng số Nu của gen là:

  `2601 × 2 : 3,4 = 1530` Nu

  b.

  * Đổi 0,2142 um = 2142 `A^o`

  – Tổng số Nu của gen là:

  `2142 × 2 : 3,4 = 1260` Nu

  c.

  – Tổng số Nu của gen là:

  `513000 : 300 = 1710` Nu

   

  0
  2021-08-31T17:50:07+00:00

  Chúc bạn học tốt 🙂

   

  tinh-so-nu-cua-doan-gen-adn-biet-a-gen-dai-2601-a-b-gen-dai-0-2142-um-c-gen-co-khoi-luong-la-513

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )