tính thành phần % về KL của các n.tố có trong hc sau: `H_2SO_4 . HNO_3` `(NH_4)_2SO_4 . Fe(MO_3)_3`

Question

tính thành phần % về KL của các n.tố có trong hc sau:
`H_2SO_4 . HNO_3`
`(NH_4)_2SO_4 . Fe(MO_3)_3`

in progress 0
Aaliyah 2 năm 2021-08-22T15:16:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T15:18:00+00:00

  Mik ko lm đc bài dưới mong bạn thông cảm nha

  0
  2021-08-22T15:18:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu a )

  M_(H_2SO_4.HNO_3) = 161 ( đvC )

  `%_H =` $\frac{3}{161}$` *100% = 1.86%`

  `%_S =` $\frac{32}{161}$` *100% = 19.87%`

  `%_N =` $\frac{14}{161}$` *100% = 8.7%`

  `%_O =` $\frac{16*7}{161}$` *100% = 69.57%`

  Câu b . 

  M_((NH_4)_2SO_4.Fe(NO_3)_3 = 374 ( đvC )

  `%_N =` $\frac{14*5}{374}$` *100% = 18.72%`

  `%_H =` $\frac{8}{374}$` *100% = 2.14%`

  `%_S =` $\frac{32}{374}$` *100% = 8.56%`

  `%_Fe =` $\frac{56}{374}$` *100% = 14.97%`

  `%_O =` $\frac{16*13}{374}$` *100% = 55.61%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )