Tính thể tích C2H4 cần để điều chế được 6,9 g rượu etylic. Biết hiệu suất phản ứng 5%

Question

Tính thể tích C2H4 cần để điều chế được 6,9 g rượu etylic. Biết hiệu suất phản ứng 5%

in progress 0
Athena 26 phút 2021-10-04T10:44:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T10:45:50+00:00

  nC2H5OH=$\frac{6,9}{46}$=0,15(mol)

  =>nC2H5OH thực tế=$\frac{5.0,15}{100}$=0,075(mol)

  PTHH:     C2H4+H2O→C2H5OH

                   0,075                 0,075

  =>VC2H4=0,075.22,4=1,68(l)

   

  0
  2021-10-04T10:46:17+00:00

  Đáp án:

  67.2 lít

   

  Giải thích các bước giải:

   C2H4 + H2O = C2H5OH (ĐK: H2SO4 đặc, 170 độ C)

  $n_{C2H5OH}$ = 0.15 mol

  $n_{C2H4}$ = 0.15*$\frac{100}{5}$ = 3 mol

  => $V_{C2H4}$ = 3*22.4 = 67.2 lít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )