tính thể tích cái bể hình lập phương có cạnh là 2,4m

Question

tính thể tích cái bể hình lập phương có cạnh là 2,4m

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-08T15:56:12+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T15:57:37+00:00

  Thể tích cái bể đó là :

  $\text{2,4 x 2,4 x 2,4 = 13,824}$ `(m^3)`

  Đáp số : `13,824 m^3`

   

  0
  2021-10-08T15:57:48+00:00

  Đáp án:

   Thể tích cái bể hình lập phương là :

  2,4×2,4×2,4=13,824(cm³)

  Vậy thể tích hình lập phương là 13,824 cm³

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )