Tính thể tích của : 2,8g hỗn hợp gồm khí n2 vàCO

Question

Tính thể tích của : 2,8g hỗn hợp gồm khí n2 vàCO

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-05T18:42:39+00:00 1 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:43:43+00:00

  Đáp án:

   2,24 lít

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol của $N_2;CO$ lần lượt là a,b mol

  $⇒ (14.2).a+(12+16).b=2,8\\⇒28a+28b=2,8\\⇒a+b=0,1\ mol$

  Mặt khác: 

  $V_{hh}=22,4.(a+b)=22,4.0,1=2,24\ lít$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )