Tính thể tích ( điều kiện tiêu chuẩn) của 9,10^ 23 phân tử H2

Question

Tính thể tích ( điều kiện tiêu chuẩn) của 9,10^ 23 phân tử H2

in progress 0
Kinsley 7 ngày 2021-12-02T19:38:52+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:40:08+00:00

  Đáp án:33.6 l

   

  Giải thích các bước giải:

  Số mol của 9 . 10^23 phân tử H2 là:

  n=$\frac{9.10^23}{6.10^23}$ =1,5 (mol)

  Thể tích của 1,5 mol phân tử H2 là:

  V=n . 22,4 = 1,5 . 22,4 = 33,6(l)

   

  0
  2021-12-02T19:40:16+00:00

  Đáp án:

   33,6 lít

  Giải thích các bước giải:

  mCO2=12+162=44

  Số mol của CO2

  n=mM=1144=0,25(mol)

  Số mol của H2

  n=sophantu6.1023=9.10236.1023=1,5(mol)

  VH2(đktc) =n.22,4=1,5.22,4=33,6(lít)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )