Tính thể tích HHCN có : A) a= 4cm , b= 3cm , c= 7cm. B) a= 8,5

Question

Tính thể tích HHCN có : A) a= 4cm , b= 3cm , c= 7cm. B) a= 8,5dm , b=6dm , c= 4,5dm. C) a= 4/5m , b= 2/5m , c= 3/4m

in progress 0
Julia 1 năm 2021-10-06T14:34:26+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:35:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

               Bài làm

  a) Thể tích của HHCN là:

  4 x 3 x 7=84(cm³)

  Đáp số: 84 cm³

  b)

  Thể tích của HHCN là:

  8,5 x 6 x 4,5=204(dm³)

  Đáp số: 204 dm³

  c)

  Thể tích của HHCN là:

  $\frac{4}{5}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{4}$ x =0,24cm(cm³)

  Đáp số: 0,24cm³

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-10-06T14:35:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A,Thể tích hình hhcn là

  4*3*7=84(m khối)

  B,Thể tích hình hhcn là

  8,5*6*4,5=229,5(m khối)

  C, thể tích hình hhcn là

  4/5*2/5*3/4=0,24

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )