Tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’ biết AB=10cm, BC=20cm, AA’=15cm

Question

Tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’ biết AB=10cm, BC=20cm, AA’=15cm

in progress 0
Mary 13 phút 2021-09-11T12:23:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:25:14+00:00

  Đáp án:

  Diện tích  hình hộp chữ nhật là:

   AB.BC=10×20=  200      (cm²)

  Thể tích hình hộp là:

  200×15=3000   (cm³)

  Đáp số :3000cm³

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-11T12:25:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   diện tích đáy hình hộp chữ nhật là

   AB.BC=10.20=200 (cm²)

  thể tích hình hộp là

  200.15=3000 (cm³)

  đáp số 3000cm³

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )