Tính thể tích hình lập phương biết diện tích toàn phần của nó là 294dm vuông

Question

Tính thể tích hình lập phương biết diện tích toàn phần của nó là 294dm vuông

in progress 0
Madeline 2 tuần 2021-11-26T18:46:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-26T18:47:29+00:00

    Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

     Diện tích một mặt hình lập phương đó là:

      $294:6=49$(dm²)

    Độ dài 1 cạnh hình lập phương đó là: $7$

    Thể tích hình lập phương đó là:

     $7×7×7=343$(dm³)

        Đáp số: $343$dm³

    0
    2021-11-26T18:47:51+00:00

    diện tích một mặt của hình lập phương là:

    294:6=49(dm2)

    cạnh của hình lập phương là 7 dm(vì 49=7*7)

    thể tích hình lập phương là:

    7*7*7=343(dm3)

    đáp số :343 dm3

    chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )