Tính thể tích khí oxi ở ĐKTC cần dùng để đốt cháy hết: a) 3,2 gam lưu huỳnh biết sản phẩm thu được là khí lưu huỳnh đioxit (SO2). b) 22,4 lít khí meta

Question

Tính thể tích khí oxi ở ĐKTC cần dùng để đốt cháy hết:
a) 3,2 gam lưu huỳnh biết sản phẩm thu được là khí lưu huỳnh đioxit (SO2).
b) 22,4 lít khí metan (CH4) biết sản phẩm thu được là khí cacbon đioxit (CO2) và nước (H2O)

in progress 0
Iris 1 tháng 2021-08-03T23:12:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:14:01+00:00

  a, PTHH : S+O2→SO2 (bạn thêm nhiệt độ vào bên trên dấu mũi tên nha)

  nS=3,2/32=0,1(mol)

  Theo PTHH ta có : nO2=nS=0,1 (mol)

  ⇒V O2(đktc)=0,1 . 22,4=2,24 (l)

  b, PTHH CH4 +2O2 → CO2 +2H2O (bạn thêm nhiệt độ vào bên trên dấu mũi tên nha)

  nCH4=22,4/22,4 =1(mol)

  Theo PTHH ta có : nO2= 2 . nCH4=2.1=2 (mol)

  ⇒V O2 (đktc)= 2 . 22,4 =44,8(l)

       Chúc bạn học tốt =)

   

  0
  2021-08-03T23:14:46+00:00

  a. Ta có: nS=3.2/32=0.1(mol)

  PTHH: S+O2-to->SO2

  Theo PT ta có: nO2=nS=0.1(mol)

  =>vO2=0.1×22.4=2.24(lít)

  b. Ta có nCH4=22.4/22.4=1(mol)

  PTHH: CH4+2O2-to->CO2+2H2O

  Theo PT ta có: nO2=2nCH4=2(mol)

  =>vO2=2*22.4=44.8(lít)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )