Tính thể tích $Oxi$ thu được và thể tích $Oxi$ tham gia phản ứng khi cho $Oxi$ tác dụng với `16g` $Mg$

Question

Tính thể tích $Oxi$ thu được và thể tích $Oxi$ tham gia phản ứng khi cho $Oxi$ tác dụng với `16g` $Mg$

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-08-11T23:08:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T23:09:47+00:00

  `nMg=16/24=2/3 mol`

  PTHH: `2Mg+O_2->2MgO`

  `nO_2=(nMg)/2=(2/3)/2=1/3mol`

  `V_(O_2)=n.22,4=1/3×22,4=112/15l`

   

  0
  2021-08-11T23:10:13+00:00

  Đáp án:

  `↓↓` 

  Giải thích các bước giải:

  `PTHH: 2Mg+O_2 -> 2MgO`

  `Mol  :`  `2/3`

  Ta có: `n_(Mg)=16/24=2/3 (mol)`

  `=> n_(O_2)=(2/3 . 1)/2=1/3 (mol)`

  `=> V_(O_2)=1/3. 22,4=112/15 (l)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )