Tính thể tích rượu nguyên chất trong các trường hợp sau: a) sooml đ etylic 30°. B) 400ml đ etylic 45°

Question

Tính thể tích rượu nguyên chất trong các trường hợp sau:
a) sooml đ etylic 30°.
B) 400ml đ etylic 45°

in progress 0
Melody 1 năm 2021-10-16T05:33:29+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-16T05:35:25+00:00

    a, $V_{C_2H_5OH}= 500.30\%= 150ml$

    b, $V_{C_2H_5OH}= 400.45\%= 180ml$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )