Tính tỉ lệ diện tích các lục địa và các đảo ven lục địa so với diện tích bề mặt Trái Đất (510 triệu) dựa vào bảng số liệu trang 34

Question

Tính tỉ lệ diện tích các lục địa và các đảo ven lục địa so với diện tích bề mặt Trái Đất (510 triệu) dựa vào bảng số liệu trang 34

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-10-06T21:33:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T21:35:03+00:00
  • Phần trăm của bề mặt các đại dương:

  Ta có Tổng diện tích các đại dương là: = 179,6 + 93,4 +74,9 +13,1 = 361 triệu km2

  Vậy % bề mặt các đại dương = (361 triệu km2 / 510 triệu km2) x 100% = 70,8%

  0
  2021-10-06T21:35:08+00:00

  tinh-ti-le-dien-tich-cac-luc-dia-va-cac-dao-ven-luc-dia-so-voi-dien-tich-be-mat-trai-dat-510-tri

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )