Tính tỉ số phần trăm của 2$\frac{3}{4}$ và 1$\frac{13}{21}$ 0,2tạ và 40 kg

Question

Tính tỉ số phần trăm của
2$\frac{3}{4}$ và 1$\frac{13}{21}$
0,2tạ và 40 kg

in progress 0
Gabriella 4 tháng 2021-08-31T18:06:17+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T18:07:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2 3/4 và 1 13/21 

   11/4:34/21.100%=5775/34%=169 29/34%

  0,2 tạ và 40kg

  0.2 tạ =20 kg

   20:40.100%=50%

  0
  2021-08-31T18:08:07+00:00

  _Ta có :

  2(3/4)=11/4

  1(13/21)=34/21

  Tỉ số phần trăm của 2(3/4) và 1(13/21) là :

  (11/4)/(34/21) gần bằng 169,85%

  _Ta có:

  0,2 tạ = 20 kg

  Tỉ số phần trăm của 0,2 tạ và 40kg là:

  20/40=50%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )