Tính tổng: `1+2+3+4+5+…+99+100` Đừng dùng cách kiểu mấy cái công thức như tìm số số hạng,… Làm mới bản thân đi :)) Cái phương pháp tính tổng kiể

Question

Tính tổng:
`1+2+3+4+5+…+99+100`
Đừng dùng cách kiểu mấy cái công thức như tìm số số hạng,…
Làm mới bản thân đi :))
Cái phương pháp tính tổng kiểu (cuối – đầu) * ssh /2 đc dùng nhé

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-09-17T05:13:12+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:14:50+00:00

  Gọi A = 1+2+3+4+5++99+100

  Số số hạng : (100 – 1) : 1 + 1 = 100 số hạng

  Vậy A = (100 + 1) . 100 : 2 = 5050

  0
  2021-09-17T05:14:59+00:00

  Đáp án:

  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 99 + 100 = (100 + 1) . 50 

                                                         = 101 . 50

                                                         = 5050

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )