Tính tổng X-x^2+x^3-x^4+x^5+…+(-1)^n+1+.. Với |x|<1

Question

Tính tổng
X-x^2+x^3-x^4+x^5+…+(-1)^n+1+.. Với |x|<1

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-07-12T16:30:40+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:31:50+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
   – {x^2} = x.\left( { – x} \right)\\
  {x^3} = \left( { – {x^2}} \right).\left( { – x} \right)\\
   – {x^4} = {x^3}.\left( { – x} \right)\\

  \end{array}$

  Vậy tổng chính là tổng của CSN có số hạng đầu là x và công bội là -x

  $ \Rightarrow S = \frac{{{u_1}}}{{1 – q}} = \frac{x}{{1 – \left( { – x} \right)}} = \frac{x}{{x + 1}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )