Tính tổng: A = 1/2 + 1/2.3 + 1/3.4 + … + 1/2018.2019 + 1/2019.2020

Question

Tính tổng: A = 1/2 + 1/2.3 + 1/3.4 + … + 1/2018.2019 + 1/2019.2020

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-07-24T21:20:42+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T21:22:08+00:00

  )Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ta thấy `1/n.(n+1)=1/n-(1/n+1)`

  khi đó `A=1/2+1/2.3+1/3.4+….+1/2019.2020`

  `A=1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+…+1/2019-1/2020`

  `A=1-1/2020`

  `A=2019/2020` 

  0
  2021-07-24T21:22:19+00:00

  HỌC TỐT 😀

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )