Tính tổng các hệ số của các hạng tử của đa thức nhận đc sau khi đã khai triển và viết đa thức P(x) dưới dạng thu gọn , biết P(x) = (10x ² – 7x -4)^201

Question

Tính tổng các hệ số của các hạng tử của đa thức nhận đc sau khi đã khai triển và viết đa thức P(x) dưới dạng thu gọn , biết P(x) = (10x ² – 7x -4)^2015

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-11T08:25:16+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T08:27:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-11T08:27:09+00:00

  Đáp án: $-1$

  Giải thích các bước giải:

  Tổng các hệ số của các hạng tử của đa thức nhận được sau khi đã khai triển là:

  $P(1)=(10\cdot1^2-7\cdot 1-4)^{2015}=-1$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )