Tính tổng của số tròn chục liền trước và số tròn chục liền sau của 50

Question

Tính tổng của số tròn chục liền
trước và số tròn chục liền sau của 50

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-09-04T09:19:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:20:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:=40 +60 =100

   

  0
  2021-09-04T09:20:30+00:00

  Số tròn chục liền trước của 50 là : 40

  Số tròn chục liền sau của 50 là : 60

  Tổng của số tròn chục liền trước và số tròn chục liền sau của 50 là :

            40+60=100

                Đ/S:100

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )