tính tổng diện tích các mặt của một khối 12 mặt đều cạnh 2

Question

tính tổng diện tích các mặt của một khối 12 mặt đều cạnh 2

in progress 0
Mackenzie 4 tuần 2021-09-06T10:24:25+00:00 1 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T10:25:44+00:00

  Đáp án:

  S=12.\({\sqrt {25 + 10\sqrt 5 } }\)

  Giải thích các bước giải:

  Vì mỗi mặt của khối 12 mặt đều là hình ngũ giác đều

  áp dụng công thức tính diện tích ngũ giác đều: S=\(\frac{{\sqrt {25 + 10\sqrt 5 } }}{4}{a^2}\)=\(\frac{{\sqrt {25 + 10\sqrt 5 } }}{4}{2^2}\)=\({\sqrt {25 + 10\sqrt 5 } }\)

  -> tổng diện tích các mặt của khối 12 mặt đều là: S=12.\({\sqrt {25 + 10\sqrt 5 } }\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )