tính tổng hợp lí H=10/56+10/140+10/260+……+10/1400 cho mik hỏi là tại sao lại xuất hiện các số này ạ 5/28+5/70+5/130+…..+5/700 H=5/3.(3/4.7+3/

Question

tính tổng hợp lí
H=10/56+10/140+10/260+……+10/1400
cho mik hỏi là tại sao lại xuất hiện các số này ạ
5/28+5/70+5/130+…..+5/700
H=5/3.(3/4.7+3/7.10+3/10.13+……+3/25.28)
cho mik hỏi là 5/3 ở đâu ạ ai giải thik chi tiết nhất mik vote 5 sao
cho mik hỏi 5/3 ở đâu vậy ạ
ai giải thik chi tiết nhất mik vote 5 sao
cảm ơn

in progress 0
Liliana 2 tuần 2021-07-12T10:39:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:41:09+00:00

  Ta có:  $\frac{1}{n}$-$\frac{1}{n+x}$
  = $\frac{n+x}{n.( n+x)}$-$\frac{n}{n.( n+x)}$   
  = $\frac{n+x-n}{n.( n+x)}$
  = $\frac{x}{n.( n+x)}$  

  ⇒ $\frac{x}{n.( n+1)}$ = $\frac{1}{n}$-$\frac{1}{n+x}$

  H= $\frac{10}{56}+\frac{10}{140}+…+\frac{10}{1400}$

  = $\frac{5}{28}+\frac{5}{70}+…+\frac{5}{700}$ ( chia cả tử và mẫu cho 2)

  = $\frac{5}{4.7}+\frac{5}{7.10}+…+\frac{5}{25.28}$ ( biến đổi mẫu sao cho có dạng đặc biệt)

  = $\frac{5}{3}.( \frac{3}{4.7}+\frac{3}{7.10}+…+\frac{3}{25.28})$ ( Vì ta thấy ở mẩu các thừa số cách nhau 3 đơn vị, do đó ta phải làm xuất hiện 3 ở tử để áp dụng công thức)

  = $\frac{5}{3}.( \frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{10}+…+\frac{1}{25}-\frac{1}{28})$ 

  = $\frac{5}{3}.( \frac{1}{4}-\frac{1}{28})$

  = $\frac{5}{3}.\frac{3}{14}$

  = $\frac{5}{14}$

  0
  2021-07-12T10:41:41+00:00

  H=10/56+10/140+10/260+…..+10/1400

  H=5/28+5/70+5/130+……+5/700

  3H/5=3/4.7+3/7.10+3/10.13+……+3/25.28

  3H/5=1/4-1/7+1/7-1/10+1/10-1/13+…….+1/25-1/28

  3H/5=1/4-1/28

  3H/5=3/14

  H=3/14: 3/5

  H=5/14

  5/28+5/70+5/130+…..+5/700 các số này là số được rút gọn của 10/56+10/140+10/260+……+10/1400 bạn nhé.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )