tính tổng s = 1 + 6 + 11 + 16 +……+ 226

Question

tính tổng
s = 1 + 6 + 11 + 16 +……+ 226

in progress 0
Josie 19 phút 2021-09-10T09:28:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T09:29:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  S có số số hạng là:

  `(226 – 1) : 5 + 1 = 46(số)`

  `S=(226 + 1) . 46 : 2 = 5221`

  $@kinh0908$

  0
  2021-09-10T09:29:50+00:00

  Quy luật dãy số: Các số hạng hơn nhau 5 đơn vị.

  Dãy số S có số số là:

         (226 – 1) : 5 + 1 = 46(số)

  Tổng dãy số S là:

         (226 + 1) . 46 : 2 = 5221

  Vậy S = 5221

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )