Tính tổng sau S bằng 2-5+8-11+14_17+…+2018-2021

Question

Tính tổng sau S bằng 2-5+8-11+14_17+…+2018-2021

in progress 0
Alaia 4 tuần 2021-07-08T20:11:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:13:01+00:00

  $S=2-5+8-11+14-17+…+2018-2021$

  ⇒$S=(2-5)+(8-11)+(14-17)+…+(2018-2021)$

  ⇒$S=(-3)+(-3)+(-3)+…+(-3)$

  ⇒$S=(-3)×337$

  ⇒$S=-1011$

  0
  2021-07-08T20:13:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )