Tính trạng chân cao là trội chân thấp là lần cho lai gà trống thuần chủng chân thấp và gà mái thuần chủng chân cao cho những con gà thu đc ở F1 giao p

Question

Tính trạng chân cao là trội chân thấp là lần cho lai gà trống thuần chủng chân thấp và gà mái thuần chủng chân cao cho những con gà thu đc ở F1 giao phối vs nhau
a/ xác định kết quả thu đc ở F2
b/ cho những con gà chân thấp giao phối vs nhau xác định kq
Giúp mk vs các bạn cảm ơn nhìu ạ

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-09-12T00:07:47+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:08:48+00:00

  Đáp án:

  * Quy ước:

  A – Chân cao

  a – Chân thấp

  a.

  – Gà trống thuần chủng chân thấp có kiểu gen aa

  – Gà mái thuần chủng chân cao có kiểu gen AA

  * Sơ đồ lai:

  P:                           AA                                  ×                                  aa

  $G_{P}$:                      A                                                                           a

  F1:                                                       Aa (100% Chân cao)

  F1 × F1:                           Aa                                  ×                                  Aa

  $G_{F1}$:                             A; a                                                                    A; a

  F2:                                                                  AA; Aa; Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 75% Chân cao : 25% Chân thấp

  b.

  – Gà chân thấp có kiểu gen aa

  * Sơ đồ lai:

  P:                           aa                                  ×                                  aa

  $G_{P}$:                     a                                                                        a

  F1:                                                              aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 100%aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 100% Chân thấp

   

  0
  2021-09-12T00:08:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  tinh-trang-chan-cao-la-troi-chan-thap-la-lan-cho-lai-ga-trong-thuan-chung-chan-thap-va-ga-mai-th

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )