Tính trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ có khối lượng m= 80kg khi nguời đó đang ở a. Trên trái Đất có g=9, 81m/s2 b. Trên trái Đất trăng có G’s= 1

Question

Tính trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ có khối lượng m= 80kg khi nguời đó đang ở
a. Trên trái Đất có g=9, 81m/s2
b. Trên trái Đất trăng có G’s= 1,61m/s2

in progress 0
Eliza 6 ngày 2021-12-04T08:32:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T08:34:28+00:00

  a. $p=mg=80.9,81=784,8(N)$

  b. $p=m.G’s=80.1,61=128,8(N)$

  0
  2021-12-04T08:34:33+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Trọng lượng của nhà du hành vũ trụ là khi người đó ở:

  a. trên mặt đất: P = m.g =80.9,81 = 784,8 N.

  b. trên mặt trăng: P = m.gmt = 80.1,61 = 128,8 N

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )