Tính trọng lượng riêng của một hộp sữa N/m3, biết sữa trong hộp có khối lượng tịnh 397g và có thể tích 314ml

Question

Tính trọng lượng riêng của một hộp sữa N/m3, biết sữa trong hộp có khối lượng tịnh 397g và có thể tích 314ml

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-11-13T06:49:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:51:00+00:00

  Đáp án:

  12643,3(N/m3)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-13T06:51:34+00:00

  Đáp án:

  \(12643,3\left( {N/{m^3}} \right)\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  m = 397g = 0,397kg\\
  P = 10m = 3,97\left( N \right)\\
  V = 314ml = 314c{m^3} = 0,000314{m^3}\\
  d = \frac{P}{V} = 12643,3\left( {N/{m^3}} \right)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )