Tính và so sánh a^2 – b^2 và (a – b).(a+b)

Question

Tính và so sánh
a^2 – b^2 và (a – b).(a+b)

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-07-12T16:16:35+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:18:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(a-b)(a+b)`

  `=a^2-ab+ab-b^2`

  `=a^2-b^2`

  `=>a^2-b^2=(a-b)(a+b)`

  Học tố

  0
  2021-07-12T16:18:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $\text{So sánh: $a^2-b^2$ và $(a-b)(a+b)$}$

  $\text{C1:Biến đổi thông thường}$

  $\text{Biến đổi vế phải, ta có:}$

  $VP=(a-b)(a+b)$

  $=a(a+b)-b(a+b)$

  $=a^2+ab-ab-b^2$

  $=a^2-b^2=VT$

   $\text{Vậy $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$}$

  $\text{C2:Dùng HĐT}$

  $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$

   $\text{Vậy $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$}$

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )