tính x,y biết: x/4=y/3 và x+y=14 áp dụng dãy tỉ số bằng nhau x+y/4+3=14/7=2 cho mình hỏi sao bước trên phải áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ạ không áp dụn

Question

tính x,y biết:
x/4=y/3 và x+y=14
áp dụng dãy tỉ số bằng nhau
x+y/4+3=14/7=2
cho mình hỏi sao bước trên phải áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ạ
không áp dụng dãy tỉ số bằng nhau thì có sao đâu ạ
mọi người giải thích chi tiết giúp mình với
xong mình vote 5 sao
cảm ơn nhiều ạ
giúp mình với

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-18T04:22:27+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:23:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{x}{4} = \frac{y}{3} = \frac{x+y}{4+3} = \frac{14}{7}=2$
  $⇒ x = 4.2 = 8$
  $⇒ y = 3.2 = 6$

  Không áp dụng dãy tỉ số bằng nhau thì cũng có thể làm theo cách sau :

  $\frac{x}{4} = \frac{y}{3}⇒  x = \frac{y}{3}.4 = 0,75y$

  Mặt khác : $x + y = 14(1)$

  Thay $x = 0,75y$ vào $(1)$ , ta có :

  $0,75y + y = 14$

  $⇔ 1,75y = 14$

  $⇔ y = \frac{14}{1,75} = 8$

  $⇒ x = 0,75y = 0,75.8 = 6$

   

  0
  2021-09-18T04:24:17+00:00

  Giải

  x/4 = y/3 và x+y = 14

  Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  x/4 = y/3 = x+y/4+3 = 14/7 = 2

  Do đó: x/4 = 2 => x = 8

              y/3 = 2 => y = 6

  Vậy x = 8; y = 6

  Vì: Nếu khi bạn ghi “áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau” thì bạn mới làm được phép tính như trên. Nếu không ghi thì bạn sẽ không thực hiện được phép tính cộng phần mẫu số giống như cộng phần tử số ( bạn có thể thấy khi ta thực hiện phép tính + hoặc trừ ở phần mẫu số đều phụ thuộc vào phép tính của của phần tử số.)

  Vậy nên phải áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau nha

    cái nỳ mik chỉ ghi theo ý hiểu của mik thôi, ko bt cs đúng ko

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )