Tinhsn nhanh và chính xác : [-(2m+3)]^2

Question

Tinhsn nhanh và chính xác : [-(2m+3)]^2

in progress 0
Natalia 3 tháng 2021-09-09T04:08:05+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:09:14+00:00

  `[-(2m+3)]^2`

  `⇔ 4m² + 12m + 9`

  0
  2021-09-09T04:09:42+00:00

  Đáp án:4m^2+12m+9

   Giải thích các bước giải:[-(2m+3)]^2=(2m+3)^2

  Gỉai hằng đằnng thức ra 4m^2+12m+9

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )